Telugu Plant diseases list

Telugu names of plant diseases

Plant disease (English name)Plant disease (Telugu name)
Plant diseaseమొక్కల తెగులు
Damping offనానుడు తెగులు
Pre-emergence damping off       మొలవకు ముందు దశ (నానుడు తెగులు)
Post-emergence damping off      మొలకెత్తిన తరువాత దశ (నానుడు తెగులు)
Blast diseaseఅగ్గి తెగులు
Root rotవేరు కుళ్ళు తెగులు
Wilt diseaseవడల తెగులు
Downey mildewబూజు తెగులు
Powdery mildewబూడిద తెగులు 
Rust diseaseత్రుప్పు/ తుప్పు/ కుంకుమ తెగులు
Smut diseaseకాటుక తెగులు
Leaf blight diseaseఆకు మాడు తెగులు
Leaf spot diseaseఆకు మచ్చ
Dwarfingగిడసరి
Cankersగజ్జి తెగులు
Mosaic diseaseమొజాయిక్ తెగులు
Tumoursవ్రణము
Disease symptomsతెగుళ్ల లక్షణాలు
Disease signsతెగుళ్ల గుర్తులు

Types of diseases/ Classification of diseases in Telugu

Disease typeTelugu name
Endemic diseaseస్థానీయ తెగులు
Sporadic diseaseచెదురు ముదురు తెగులు 
Epidemic diseaseమహమ్మారి తెగులు
Sharing is Caring